Badania geotechniczne gruntu wykonuje się celem ustalenia wodno-gruntowych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Poznanie informacji takich jak rodzaj występujących gruntów oraz poziom wód gruntowych pomaga w określeniu czy na danym gruncie można lokalizować planowane obiekty budowlane. Jeżeli budowa na danym terenie jest możliwa, to dzięki wynikom wspomnianych badań możemy także ustalić, jaki rodzaj fundamentowania należy zastosować, aby budynek był stabilny i bezpieczny w użytkowaniu.

Na czym polegają badania geotechniczne gruntu?

Badania geotechniczne gruntu polegają na wykonaniu otworów badawczych i pobraniu z nich próbek gleby, a także wykonywania sondowań statycznych i dynamicznych. W zakres wykonywanych badań wchodzą bardziej zaawansowane metody umożliwiające kompleksowe określenie parametrów gruntu, są to:

  • Sondowanie statyczne (CPTU),
  • Sondowanie statyczne (SCPTU),
  • Sondowania dylatometrem (DMT),
  • Sondowanie sondą krzyżakową FVT (Vane),
  • Sondowanie dynamiczne (DPL/DPM/DPH/DPSH).

Typ badań wykonywanych na danym terenie jest uzależniony od rodzaju i lokalizacji obszaru inwestycyjnego.

Odkryj naszą pełną ofertę