TRAVAUX DE DÉPOLLUTION À VARSOVIE, POLOGNE

2024-04-18T18:11:14+02:00

Premier projet de dépollution en Pologne En 2016, la société REMEA s’est vu attribuer le premier contrat de dépollution des sols correspondant à la reconversion d’une friche industrielle à Varsovie, capitale de la Pologne. Le sol était contaminé avec divers produits chimiques tels que des chlorobenzènes, des chlononaphthalènes, des chlorophénols, du trichloroéthane, des BTEX, [...]

DÉPOLLUTION DU SITE D’UNE ANCIENNE USINE CHIMIQUE À HUNINGUE, FRANCE

2024-04-18T18:07:58+02:00

Dépollution du site d'une ancienne usine chimique REMEA a procédé en 2017 à la mise en place du chantier de dépollution de l’ancien site de production de colorants textiles, exploité jusqu’en 2011 par l’entreprise Clariant. L’enjeu ? Nettoyer 130 000 tonnes de terres polluées. La décontamination s’effectuera en milieu confiné sous la forme [...]

RECONVERSION DE LA ZONE INDUSTRIELLE ET HISTORIQUE DE BARANGAROO, AUSTRALIE

2024-04-18T18:06:05+02:00

Aménagement de la zone portuaire Immense projet s'étalant sur 22 hectares, la reconversion de la zone industrielle et historique de Barangaroo, situe à l'ouest du port de Sydney, est l'un des plus ambitieux chantiers de renouvellement urbain dans le monde aujourd'hui. Un parc, trois tours residentielles et commerciales, un hotel-casino, une zone commerciale… [...]

TRAITEMENT D’UN PANACHE DE CHROME ET CHLORÉS PAR BPR À FILTRES AMOVIBLES, FRANCE

2024-04-18T18:00:58+02:00

Dépolluer des eaux souterraines riches en chrome et solvants chlorés En 2014, Sol Environment s’est vu confier la réalisation d’une barrière perméable réactive sur un site en activité d’équipement automobile. Des concentrations élevées de chrome hexavalent et de solvants chlorés (PCE, TCE) ont été observées impactant les eaux souterraines. Il a été proposé [...]

Oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza i odorów

2022-09-06T14:59:27+02:00

Oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza - prezentacja i kluczowe elementy Badania zanieczyszczenia powietrza gruntowego Technologia polega na eliminacji odorów z wykorzystaniem metod chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz mieszanych. Technologia może wykorzystywać filtry z węglem aktywnym lub namioty wykonane nad miejscem emisji w celu izolacji miejsca o wysokim stężeniu [...]

Opinia klasyfikująca kod odpadu

2023-01-23T15:15:23+01:00

Klasyfikacja zanieczyszczonej ziemi, gleby czy osadu wykonywana jest zgodnie z obowiązującym prawem i spoczywa na wytwórcy odpadu. Działanie to, nazywane jest samoklasyfikacją, którą należy wykonać zgodnie z art. 4. ust. 1 ustawy o odpadach. Klasyfikacja zanieczyszczonej ziemi, gleby, osadu Klasyfikacja uwzględnia analizę jakościową zawierającą: źródło powstania, rodzaj materiału stanowiącego odpad, właściwości powodujące, że odpady [...]

Oczyszczanie osadu z pogłębiania portów (przemywanie / odwadnianie)

2023-08-01T14:39:11+02:00

Oczyszczanie osadu z pogłębiania portów - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega oczyszczanie osadu z pogłębiania portów? Jest to proces usuwania zanieczyszczeń z osadów, które gromadzą się na dnie portów i torów wodnych w wyniku pogłębiania. Osady te mogą zawierać różne substancje zanieczyszczające, takie [...]

Rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych

2023-08-01T15:31:04+02:00

Rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych? Rekultywacja starych zbiorników poprodukcyjnych polega na podjęciu działań, które mają na celu redukcję ich negatywnego wpływu na środowisko. Osadniki (zbiorniki osadowe) stosowane są do wychwytywania osadów stałych oraz redukcji zawiesin przed [...]

Odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego

2023-08-01T15:04:36+02:00

Odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego - prezentacja i kluczowe elementy Na czym polega odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego? Odwadnianie osadu i odpadu poprodukcyjnego polega na usunięciu z tych materiałów nadmiaru wody poprzez zastosowanie geotube lub pras filtracyjnych. Stosuje się je w celu zmniejszenia ich objętości, [...]

Wykonywanie robót pod namiotem – wysokie standardy HSQE

2022-12-30T12:39:16+01:00

Wykonywanie remediacji gruntów skażonych związkami lotnymi np. BTEX, zwłaszcza w sąsiedztwie dzielnic mieszkaniowych, należy prowadzić pod wentylowanym namiotem, w celu zapewnienia, że zanieczyszczenia nie będą ulatniać się podczas prowadzenia prac ziemnych i nie będą zagrażać użytkownikom terenów sąsiadujących. Remediacja pod wentylowanym namiotem - strefy bezpieczeństwa W zależności od rodzaju zanieczyszczenia i poziomu jego stężenia, [...]

Aller en haut