Sondy obrotowe FVT stosowane są w przypadku słabych gruntów drobnoziarnistych (spoistych) i gruntów organicznych w celu określenia ich parametrów wytrzymałościowych. Badanie jest stosunkowo proste do wykonania, szybkie i ekonomiczne. Polega na wprowadzeniu sondy krzyżakowej w podłoże gruntowe na odpowiednią głębokość i pomiarze jej oporu przy obrocie ze stałą prędkością.

Przebieg badania sondą krzyżakową FVT

Badanie w zależności od postawionych wymagań może składać się z dwóch etapów.

W pierwszym następuje zniszczenie naturalnej struktury gruntu (przy maksymalnym momencie obrotowym) w drugiej zaś w gruncie o naruszonej już strukturze wykonywany jest pomiar stałej wartości momentu obrotowego. W efekcie uzyskuje się parametr jakim jest wytrzymałość gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu (I etap badania) oraz rezydualna wytrzymałości na ścinanie (II etap badania).

Podczas wykonywania badań sondowania FVT otrzymujemy:

  • wytrzymałość na ścinanie bez odpływu (bez poprawki) cvf,
  • wytrzymałość rezydualną gruntu na ścinanie bez odpływu crv,
  • krzywa zależności momentu od kąta obrotu.

Wyznaczone wartości wytrzymałości na ścianie sondą FVT uznawane są za referencyjne i w oparciu o nie kalibruje się inne badania geotechniczne takie jak np. CPT/CPTu. Badanie gruntu sondą FVT mimo swojej prostoty znacząco podwyższa jakość i wiarygodność prezentowanych parametrów wytrzymałościowych we wszelkiego rodzaju opiniach, projektach geotechnicznych lub dokumentacjach geologiczno – inżynierskich.

Odkryj naszą pełną ofertę