Sondowanie CPT/CPTu jest jedną z podstawowych metod badań gruntu umożliwiających w relatywnie tani i szybki sposób pozyskać dane o stanie gruntów zalegających w podłożu oraz ich parametrach wytrzymałościowych i odkształceniowych. Sondowanie statyczne sondą CPTu charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru i wrażliwością na zmienne właściwości podłoża. Idealnie sprawdza się jako uzupełnienie wierceń geotechnicznych i badań laboratoryjnych gruntów we wszelkiego rodzaju dokumentacjach geologiczno –  inżynierskich oraz opiniach geotechnicznych.

Na czym polega sondowanie statyczne sondą CPTu?

Sondowanie CPT/CPTu polega na wprowadzaniu w podłoże gruntowe ze stałą prędkością stożka pomiarowego. W trakcie badania gruntu dokonywany jest pomiar:

  • oporu penetracji stożka (qc),
  • tarcia na tulei ciernej (fs),
  • ciśnienia wody w porach gruntu (u2).

Wszystkie parametry zapisywane są w sposób ciągły wraz z głębokością.

Podczas interpretacji wyników sondowania CPT/CPTu można określić:

  • uwarstwienie podłoża gruntowego oraz rodzaj gruntu,
  • stan gruntu (IL/ID),
  • parametry odkształceniowe: M i E,
  • parametry wytrzymałościowe: ϕ’ ,
  • współczynnik prekonsolidacji OCR,
  • parametry filtracji i konsolidacji (w teście dyssypacji przy zastosowaniu piezostożka).

Sondowanie statyczne CPTu gwarantuje wysoką jakość uzyskanych parametrów oraz niski koszt badań gruntu, dzięki czemu możliwe jest obniżenie ceny sporządzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub opinii geotechnicznej bez straty na ich jakości.

Poznaj naszą pełną ofertę