Badania sondą statyczną SCPTu to sondowanie analogiczne do CPTu wykonywane z zastosowaniem stożka sejsmicznego. Otrzymuje się parametry jak w przypadku sondowań CPTu: : qc, fs ,u2. Dodatkowo badana jest prędkość rozchodzenia fali podłużnej vp oraz poprzecznej vs w ośrodku gruntowym na zadanej głębokości.

Przebieg badania sondą statyczną SCPTu

Dysponujemy 4-geofonowym modułem sejsmicznym, który z bardzo dużą dokładnością mierzy zarówno falę poprzeczną (Vs) jak i podłużną (Vp). Generowanie poszczególnych fal odbywa się poprzez uderzenie młotem w odpowiednie kowadło, a zastosowany zewnętrzny czujnik sejsmiczny włącza rejestrację fali na geofonach w najodpowiedniejszym momencie. W efekcie tego badania poza parametrami uzyskiwanymi przy sondowaniach CPTu, mamy możliwość określenia modułu odkształcalności postaciowej w zakresie małych odkształceń (γ≤10-4%) G0.

Poznaj naszą pełną ofertę