Badanie gruntu za pomocą sondy MIHPT

MIHPT (Membrane Interface Probe with Hydraulic Profiling Tool) jest to sonda wprowadzana w grunt za pomocą standardowego penetrometru umożliwiająca badanie w czasie rzeczywistym:

  • zanieczyszczenia gruntu lotnymi związkami organicznymi LZO (MIP Membrane),
  • przewodności elektrycznej gruntu (EC Dipol),
  • przewodności hydraulicznej gruntu (HPT Injection Port).

Wykrywanie zanieczyszczeń odbywa się poprzez podgrzanie gruntu do 120ºC na bloku grzewczym sondy. Dzięki temu uwalniają się lotne związki organiczne, które przez półprzepuszczalną membranę dostają się do wnętrza sody a następnie poprzez krążący gaz zabierane są na powierzchnie do detektora zanieczyszczeń.

Wynikiem sondowania jest rozkład i stężenie LZO w zależności od głębokości. Sonda pracuje zarówno w strefie saturacji jak i aeracji, w gruntach grubo oraz  drobnoziarnistych. Dzięki połączeniu danych dotyczących przewodności elektrycznej i hydraulicznej gruntu możliwe jest określenie mobilności i migracji  zanieczyszczeń w gruncie.

Badanie gruntu za pomocą sondy MIHPT dostarcza niezbędnych i wiarygodnych informacji, dzięki którym możliwe jest poprawne wyznaczenie miejsc poboru próbek do badań laboratoryjnych oraz dobór optymalnej metody oczyszczania gruntu.

Badanie gruntu za pomocą sondy OIHPT

OIHPT (Optical Image Profiler with Hydraulic Profiling Tool) jest to sonda wprowadzana w grunt za pomocą standardowego penetrometru umożliwiająca badanie w czasie rzeczywistym:

  • zanieczyszczenia gruntu lotnymi węglowodorami ropopochodnymi i rozpuszczalnikami (OIP),
  • przewodności elektrycznej gruntu (EC Dipol),
  • przewodności hydraulicznej gruntu (HPT Injection Port).

Wykrywanie zanieczyszczeń gruntu odbywa się dzięki zastosowaniu kamery, światła widzialnego i promieniowania ultrafioletowego. Zainstalowana kamera wykonuje 30 zdjęć na sekundę. Lotne węglowodory święcą pod wpływem promieniowania UV co jest rejestrowane na zdjęciach. Program analizuje poszczególne zdjęcia.

Wynikiem sondowania jest procent  zdjęcia, które pokrywają fluorescencyjne cząstki ropopochodne. Zdjęcia zapisywane są co 15 mm do późniejszej analizy. Dodatkowo istnieje możliwość zatrzymania sondy i zrobienia zdjęcia używając światła widzialnego w celu identyfikacji gruntu. Łącząc pomiar zanieczyszczenia z pomiarem przewodności elektrycznej i hydraulicznej gruntu jesteśmy w stanie oszacować czas i zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia oraz dobrać najoptymalniejszą metodę oczyszczania gruntu.

Przenośny spektrometr fluorescencji rentgenowskiej działa na tej samej zasadzie co analiza rentgenowska XRF. Jednakże jego kompaktowe rozmiary, upakowane w urządzenie kształtu pistoletu, oraz niewielka waga (około 1,5 kg) pozwalają wykonywać szybkie „strzały” nawet w bardzo trudnym terenie. Jedno badanie trwa około 60 sekund dzięki czemu możliwe jest zbadanie znacznego obszaru w krótkim czasie. Specjalnie skalibrowany detektor na wykrywanie metali w gruncie pozwala zidentyfikować 36 pierwiastków w tym wszystkie  metale ciężkie z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016. Badanie przenośnym spektrometrem umożliwia szybkie wykrycie obszarów o największym zanieczyszczeniu metalami ciężkimi i wytypowaniu najtrafniejszych miejsc poboru próbek gruntu do badań laboratoryjnych.

Nasza oferta