Bariery reaktywne przepuszczalne – prezentacja i kluczowe elementy

Bariery reaktywne przepuszczalne – na czym polega technologia?

Metoda hamowania migracji zanieczyszczeń występujących w środowisku gruntowo-wodnym (jako plama płynnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń przenoszonych przez wodę gruntową) z jednoczesnym ich oczyszczaniem na materiale reaktywnym, wbudowanym w barierę.

Zasady stosowania barier reaktywnych przepuszczalnych

Najprostszym systemem jest ciągła bariera reaktywna, która w całości wypełniona jest materiałem reaktywnym; stosowana jest na terenach o homogenicznym i dobrze przepuszczalnym podłożu, gdzie zanieczyszczenia sięgają dużych głębokości. Bariera może być wykonana z separatorów oraz różnego rodzaju filtrów  dopasowanych do rodzaju i stężeń zanieczyszczeń tak, aby koszt wykonania remediacji został maksymalnie zoptymalizowany.

Kiedy stosujemy bariery reaktywne przepuszczalne?

Bariery reaktywne przepuszczalne mają za zadanie zatrzymać migrację zanieczyszczeń wraz z wodami gruntowymi oraz usunąć substancje szkodliwe o charakterze nieorganicznym lub które zawierają niewielkie ilości związków organicznych stanowiące substancje potencjalnie zagrażające środowisku naturalnemu.

Poznaj naszą pełną ofertę