Bariery reaktywne z bramą – prezentacja i kluczowe elementy

Bariery reaktywne z bramą – na czym polegają?

Metoda hamowania migracji zanieczyszczeń występujących w środowisku gruntowo-wodnym (jako plama płynnych zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń przenoszonych przez wodę gruntową) z jednoczesnym ich oczyszczaniem na materiale reaktywnym, wbudowanym w specjalną bramę w barierze. Bariera może być wykonana również z separatorów oraz filtrów dopasowanych do rodzaju i stężeń zanieczyszczeń tak, aby koszt wykonania remediacji został maksymalnie zoptymalizowany.

Zasady stosowania barier reaktywnych z bramą

Przepływ wody przez barierę nieprzepuszczalną jest ukierunkowany na przepuszczalną barierę aktywną poprzez panele szczelne i drenażowe. Bariery reaktywne składają się ze zbiorników wypełnionych materiałem aktywnym oraz układu przepływowego wraz z piezometrami kontrolnymi. Bariera ma na celu swobodnie przepuszczać wodę i zatrzymywać oraz eliminować zanieczyszczenia migrujące w strumieniu wód podziemnych. Wprowadzony materiał aktywny umożliwia immobilizację lub rozkład in-situ zanieczyszczeń w wyniku zachodzących procesów fizycznych oraz biochemicznych m.in. na drodze utleniania-redukcji, (ad)sorpcji, wymiany jonowej, strącania, denitryfikacji i biodegradacji, bez konieczności wypompowania wód na powierzchnię terenu w celu dalszej obróbki.

Forma konstrukcyjna bariery ma postać leja i bramy. Zanieczyszczenia z wody usuwane są na drodze reakcji chemicznych podczas kontaktu zanieczyszczeń występujących w wodzie z materiałem reaktywnym, który wypełnia barierę. W wyniku sorpcji zanieczyszczeń na powierzchni np. węgla aktywnego metoda umożliwia zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń do wartości uznanych za bezpieczne dla środowiska naturalnego.

Drugim najczęściej stosowanym materiałem reaktywnym stosowanym do wypełnienia barier jest granulowane żelazo zerowartościowe. Umożliwia on redukcję związków organicznych i nieorganicznych ze względu na właściwości wiążące zanieczyszczenia na powierzchni materiału aktywnego przez wymianę jonową; adsorpcję i strącanie. System umożliwia wymianę wkładów w barierze aktywnej w momencie, w którym, bieżące badania kontrolne wykażą zużycie substancji aktywnych.

Kiedy stosujemy bariery reaktywne z bramą?

Bariery reaktywne z bramą mają za zadanie usunąć substancje szkodliwe o charakterze nieorganicznym lub organicznym stanowiące substancje potencjalnie zagrażające środowisku naturalnemu.

Bariera reaktywna PRB

Poznaj naszą pełną ofertę