Na czym polega bioremediacja ex-situ?

Bioremediacja ex-situ to technologia polegająca na wydobyciu i umieszczeniu zanieczyszczonego gruntu w bioreaktorach lub odpowiednio przygotowanych poletkach remediacyjnych, poddaniu go obróbce agrotechnicznej bądź kompostowaniu. Metoda bioremediacji ex-situ bazuje na wykorzystaniu zdolności mikroorganizmów, dzięki którym dochodzi do oczyszczenia wydobytych wcześniej mas ziemnych. Koszt wykonania bioremediacji ex-situ zależy od wyboru metody oraz jest największy w przypadku wykonania remediacji w bioreaktorze.

CMC techniques for soil

Poznaj naszą pełną ofertę