Desorpcja termiczna – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega desorpcja termiczna?

Termiczna desorpcja polega na termicznym procesie neutralizacji zanieczyszczonego gruntu w pryzmach przykrytych warstwą betonu w celu uszczelnienia konstrukcji. Proces oparty jest na odparowaniu niebezpiecznych związków w temperaturze 100-550°C i wykorzystuje pośrednio i bezpośrednio wymianę ciepła do usunięcia zanieczyszczeń występujących w gruncie.

Podstawowe zasady stosowania desorpcji termicznej

W procesie termicznej desorpcji opary powstające na skutek podgrzewania zanieczyszczeń w gruncie przejmowane są przez system perforowanych stalowych rur. Wprowadzane w nie podciśnienie powoduje, że gazy są zasysane do środka. Następnie opary zbierane są przez system przechwytujący i kierowane ponownie na płomień palnika. W wyniku tak zaprojektowanego procesu, finalnie do atmosfery odprowadzany jest wyłącznie dwutlenek węgla oraz para wodna. Proces ten opiera się kolejno o procesy hydrolizy, częściowego utleniania, a finalnie całkowitego utleniania.

Kiedy stosujemy desorpcję termiczną?

Desorpcja termiczna jest skuteczna do oczyszczania gruntów zanieczyszczonych związkami organicznymi (substancjami ropopochodnymi m.in. WWA, BTEX), pestycydami, a także substancjami chloroorganicznymi. Metody tej nie stosuje się do usuwania metali ciężkich.

Poznaj naszą pełną ofertę