Metoda pump&treat – prezentacja i kluczowe elementy

Metoda pump & treat jest kompleksowym podejściem do oczyszczania zanieczyszczonej wody gruntowej obejmującym zarówno proces ekstrakcji wody, jak i jej oczyszczanie, aby zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego. 

Na czym polega metoda pump&treat?

W celu oczyszczenia wody wypompowywanej za pomocą specjalnych studni na powierzchnię terenu, zastosowana jest różnorodność metod, które uwzględniają rodzaj i stężenie zanieczyszczeń. Metody te obejmują zarówno podejścia fizyczne, jak i fizykochemiczne, a także biochemiczne, mające na celu skuteczne usunięcie zanieczyszczeń. 

Podstawowe zasady stosowania metody pump&treat

Metoda pump & treat jest jedną z technik ekstrakcji, która polega na wypompowywaniu zanieczyszczonej wody gruntowej, oczyszczaniu jej w instalacji naziemnej, a następnie ponownym zatłaczaniu oczyszczonej wody do gleby. Proces ten jest dostosowywany w zależności od rodzaju zanieczyszczeń obecnych w wodzie gruntowej.  

W ramach metody pump & treat stosuje się różne komponenty takie jak filtry z węglem aktywnym, separatory, ozon oraz dodatki biopreparatów w celu osiągnięcia wymaganej jakości wody przed jej ponownym wprowadzeniem do środowiska gruntowo-wodnego. Filtry z węglem aktywnym pomagają w usuwaniu substancji organicznych, separatory służą do oddzielania substancji stałych, a ozon jest wykorzystywany do dezynfekcji wody. Dodatki biopreparatów mogą wspomagać naturalne procesy biologiczne usuwania zanieczyszczeń. 

Kiedy stosujemy metodę pump&treat?

Proces ten ma na celu usunięcie zanieczyszczeń, które występują w formie stałej lub w formie rozpuszczonej w wodzie. Zanieczyszczona woda jest pobierana za pomocą pomp zlokalizowanych w studniach lub innych urządzeniach w obszarze skażonym. Następnie jest pompowana do instalacji oczyszczających. 

W rezultacie tego procesu, woda jest oczyszczana z rozpuszczonych zanieczyszczeń oraz substancji niemieszających się z wodą, a następnie może zostać ponownie wprowadzona do środowiska gruntowo-wodnego. Metodę stosujemy do wszystkich rodzajów zanieczyszczeń. 

CMC techniques for soil

Poznaj naszą pełną ofertę