Badania stopnia zanieczyszczenia powietrza gruntowego

W ramach monitoringu powietrza nasza firma oferuje pomiary najbardziej zaawansowanym detektorem lotnych związków organicznych (LZO) i innych gazów toksycznych, tj. ppbRAE 3000, opartym na fotojonizacyjnej technologii pomiarowej. Detektor jest w stanie wykryć stężenie w zakresie od 1 ppb do 10000 ppm. Dzięki czemu możemy zapewnić:

  • Bieżące monitorowanie niskich stężeń gazów w szerokim zakresie,
  • Pomiar emisji zanieczyszczeń ze zbiorników
  • Monitoring linii ogrodzeń zakładów przemysłowych
  • Pomiar przelotnych emisji
  • Pomiar emisji gazów ze składowisk odpadów, gleby, wody w tym ze studzienek ściekowych.

Oferujemy pojedyncze lub cykliczne pomiary wraz ze szczegółowym opracowaniem wyników.

Nasza oferta