Badania jakości wód podziemnych i powietrza

Monitoring środowiska realizowany przez REMEA obejmuje badanie jakości wód podziemnych i powietrza. W zakresie prowadzonego monitoringu wód podziemnych możemy wykryć i zidentyfikować występujące zanieczyszczenie, a także śledzić na bieżąco jego migrację lub postępy przebiegu prac remediacyjnych.

Kontrola jakości powietrza

W ramach kontroli jakości powietrza wykonujemy monitoring dynamiczny (z wykorzystaniem zaawansowanych detektorów lotnych związków organicznych i innych gazów toksycznych) lub pasywny przy wykorzystaniu odpowiednich próbników (np. radiello). Oferujemy pojedyncze lub cykliczne pomiary wraz ze szczegółowym opracowaniem wyników.

Odkryj naszą pełną ofertę