Badania stopnia zanieczyszczenia wody podziemnej / gruntowej

W ofercie naszej firmy znajduje się monitoring wód podziemnych, dzięki któremu możemy wykryć i zidentyfikować zanieczyszczenie lub na bieżąco śledzić postępy prac remediacyjnych. Nasz doświadczony zespół zaprojektuje lokalizacje i ilość piezometrów oraz zaproponuje optymalne rozwiązania technologiczne do pomiaru takich parametrów jak:

  • Wahanie zwierciadła wody,
  • Temperatura,
  • pH,
  • przewodność elektrolityczna,
  • ORP – potencjał oksydacyjno-redukcyjny
  • Zawartość tlenu,
  • Oporność elektryczna,
  • TDS – całkowita ilość soli rozpuszczonych w wodzie
  • Ciężar właściwy wody morskiej
  • Ciśnienie atmosferyczne.

W razie potrzeby w akredytowany sposób pobierzemy próbkę wody i poddamy ją szczegółowym badaniom laboratoryjnym.

Nasza oferta