Oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza – prezentacja i kluczowe elementy

Badania zanieczyszczenia powietrza gruntowego

Technologia polega na eliminacji odorów z wykorzystaniem metod chemicznych, fizycznych, biologicznych oraz mieszanych. Technologia może wykorzystywać filtry z węglem aktywnym lub namioty wykonane nad miejscem emisji w celu izolacji miejsca o wysokim stężeniu odoru i oparów.

Metody oczyszczania powietrza

Eliminacja odorów może zostać wykonana na drodze mikroutleniania z wykorzystaniem naładowanego elektrycznie tlenu (ozonowanie), naświetlania lampami UV oraz wprowadzania preparatów do emiterów odoru. Metoda oczyszczania powietrza może zostać zrealizowana poprzez zamgławianie czyli dezynfekcję z wykorzystaniem bariery typu mokra mgła, powstająca z wykorzystaniem preparatów neutralizujących gazy. Zamgławianie może zostać wykonane punktowo lub w formie barier, wykonanych np. wokół składowiska odpadów oraz nad nim.

Szczelne namioty stanowią fizyczną barierę ulatniania związków złowonnych. Są szczególnie polecane w prowadzeniu prac ziemnych w sąsiedztwie mieszkalnym lub użytkowanym publicznie. Namioty wyposażone są w system wentylacji, kontroli stężenia substancji w powietrzu oraz filtrami z węgla aktywnego.

Kiedy należy oczyszczać powietrze?

Proces stosujemy w momencie wykrycia w powietrzu substancji zanieczyszczających na drodze badań przesiewowych instalacji, uszczelnień oraz badań powietrza w miejscach pracy na halach produkcyjnych. Przesłanką do wykonania badań oraz montażu instalacji do oczyszczania powietrza lub innych metod, może być pogarszający się stan zdrowia lub niskie samopoczucie pracowników.

Poznaj naszą pełną ofertę