Rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych?

Rekultywacja starych zbiorników poprodukcyjnych polega na podjęciu działań, które mają na celu redukcję ich negatywnego wpływu na środowisko. Osadniki (zbiorniki osadowe) stosowane są do wychwytywania osadów stałych oraz redukcji zawiesin przed wprowadzeniem ich do separatora. Osadniki są częstym elementem krajobrazu przemysłu górniczego, gdzie po zakończeniu działalności produkcyjnej stanowią składowiska odpadów, w tym również niebezpiecznych.

Rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych – zasady

Osadniki mogą być składowiskiem odpadów mineralnych, metali ciężkich, fenoli, siarczanów, chlorków. Wadliwie zabezpieczone osadniki i brak odprowadzenia odcieków mą być zagrożeniem dla otaczającego terenu i ekosystemu.

Po wykonaniu rekultywacji podstawowej (technicznej), czyli wykonania robót ziemnych w celu odpowiedniego ukształtowania powierzchni i zabezpieczenia terenu, przystępuje się do właściwych prac remediacyjnych. W ramach prowadzonej remediacji można stosować kombinację metod mechanicznych (polepszanie właściwości powietrzno-wodnych gruntu), chemicznych (podwyższenie pH) i biologicznych, które obejmują uzupełnienie substancji biogennych (biostymulacja), czy wprowadzania odpowiedniego mikrobiomu glebowego (bioaugumentacja). Ten etap remediacji może być poprzedzony oceną toksykologiczną.

Oprócz bioremediacji można stosować fitoremediację opartą na zdolności roślin do fitostabilizacji, fitoekstrakcji czy fitodegradacji zanieczyszczeń (zwłaszcza metali ciężkich), która jednocześnie podnosi walory środowiskowe i estetyczne terenu.

Kiedy stosujemy rekultywację starych osadników poprodukcyjnych?

Rekultywacja starych osadników poprodukcyjnych stosowana jest w celu ograniczenia lub zminimalizowania negatywnego oddziaływania tych obiektów na środowisko, przy jednoczesnej zmianie przeznaczenia terenu tak, aby mógł on pełnić funkcje ekologiczne lub społeczne, a docelowo stanowić przestrzenie rekreacyjne, obiekty sportowe czy obszary zalesione.

Poznaj naszą pełną ofertę