Remediacja wód gruntowych, pomimo braków odpowiednich regulacji prawnych w Polsce, stanowi bardzo ważny aspekt oczyszczania środowiska wodno-gruntowego. Woda, będąca głównym medium rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, powinna być oczyszczana ze toksycznych i szkodliwych substancji. Szybko rozwijające się technologie, pozwalają wykonać proces oczyszczania w najbardziej zoptymalizowanych warunkach.

Remediacja wód gruntowych / podziemnych

Na dawnych terenach przemysłowych często występuje problem migracji zanieczyszczenia w wodach gruntowych / podziemnych. W takich przypadkach, usunięcie lub kontrola samych źródeł zanieczyszczenia wód nie wystarczy i konieczne są działania remediacyjne z uwzględnieniem przepływu wód gruntowych.

Oczyszczanie wody gruntowej / podziemnej

Najczęstszym metodami wspomagającymi oczyszczanie wód gruntowych / podziemnych są technologie, które:

  • Usuwają zanieczyszczenia wód gruntowych poprzez odwadnianie:
  • Tworzą Bariery filtracyjne ograniczające rozprzestrzenianie zanieczyszczeń wód gruntowych: studnie filtracyjne, rowy odwadniające;
  • Ograniczają rozprzestrzenianie się w płaszczyźnie pionowej i poziomej: pionowe i poziome bariery nieprzepuszczalne: ściany szczelinowe z geomembraną (opcjonalnie), Soil Mixing (Trenchmix, Geomix);
  • Wykorzystują Metody « pompuj i oczyszczaj » z wydajnością od 5 do 250 m³/godz.: oczyszczanie fizykochemiczne, biologiczne;
  • Wykorzystują Chemiczne utlenianie (In Situ Chemical Oxidation – ISCO) i redukcja;
  • Stosują Przepuszczalną barierę reaktywną (Permeable Reactive Barrier);
CMC techniques for soil

Our CMC projects