Sczerpywanie wolnego produktu – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega sczerpywanie wolnego produktu?

Sczerpywanie wolnego produktu to technologia remediacji polegająca na powierzchniowym oczyszczaniu wody gruntowej z zanieczyszczeń ropopochodnych.

Podstawowe zasady stosowania sczerpywania wolnego produktu

Zanieczyszczone wody gruntowe, na których unosi się wolny produkt w postaci substancji ropopochodnych charakteryzujących się mniejszą gęstością od wody, oczyszcza się poprzez zastosowanie procesu sczerpywania. Warstwę wolnego produktu należy usunąć z powierzchni wody przed zastosowaniem innych biologicznych metod remediacyjnych.

Technika sczerpywania wolnego produktu polega na zdjęciu warstwy pływającej plamy substancji zanieczyszczającej przy zastosowaniu oczyszczaczy wody, czyli skimmerów w wykopach (szurfach). Najczęściej stosuje się skimmery zautomatyzowane, które umożliwiają selektywne sczerpywanie wolnego produktu naftowego. Natomiast ręczne skimmery mają zastosowanie, gdy warstwa unoszących się na wodzie substancji ropopochodnych ma małą miąższość. Ręczne skimmery wykorzystuje się również w miejscach, gdzie utrudnione jest doprowadzenie energii elektrycznej bądź inne postępowanie nie jest ekonomicznie uzasadnione.

Kiedy stosujemy sczerpywanie wolnego produktu?

Sczerpywanie wolnego produktu stosujemy do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych unoszących się na wodzie w postaci wolnego produktu.

CMC techniques for soil
CMC techniques for soil

Poznaj naszą pełną ofertę