Utlenianie/redukcja in-situ prezentacja i kluczowe elementy

Utlenianie i redukcja in-situ są dwiema technikami stosowanymi w procesach remediacji (oczyszczania) zanieczyszczonej gleby lub wód podziemnych na miejscu. Oba procesy mają na celu przekształcenie substancji chemicznych w mniej toksyczne lub nieszkodliwe formy poprzez wprowadzenie odpowiednich substancji lub mikroorganizmów do środowiska zanieczyszczonego. 

Na czym polega redukcja in-situ?

Rozkład związków niebezpiecznych występujących w gruncie może zachodzić na drodze przemian chemicznych. Efektem mineralizacji, reakcji chemicznych związków niebezpiecznych jest przekształcenie ich w formy mniej toksyczne. 

Utlenianie/redukcja in-situ podstawowe zasady stosowania

Utlenianie in-situ to proces, w którym używa się utleniaczy do przekształcenia zanieczyszczeń organicznych w mniej toksyczne lub łatwiej rozkładające się związki. Utleniacze takie jak nadtlenek wodoru (H2O2), permanganian potasu (KMnO4) lub tlen cząsteczkowy (O2) są dodawane do gleby lub wód podziemnych w celu aktywacji reakcji utleniania. Pod wpływem utleniaczy zanieczyszczenia organiczne ulegają degradacji lub konwersji na produkty mniej szkodliwe dla środowiska.  

Redukcja in-situ polega na zastosowaniu substancji redukujących w celu przekształcenia zanieczyszczeń chemicznych w formy mniej toksyczne lub nieszkodliwe. Reduktory takie jak żelazo, siarczan żelaza, tlenek żelaza czy azotany są dostarczane do obszaru zanieczyszczonego, aby stworzyć warunki redukcyjne. Te substancje oddziałują z zanieczyszczeniami, prowadząc do ich degradacji lub przekształcenia na bardziej stabilne i nieszkodliwe związki chemiczne. 

Kiedy stosujemy proces utleniania/redukcji in situ?

Utlenianie / redukcję in-situ stosuje się do usuwania zarówno organicznych związków np. ropopochodnych, rozpuszczalników organicznych, pozostałości środków ochrony roślin, jak i do usuwania związków nieorganicznych np. jony metali ciężkich, oksoaniny, a także do usuwania PCE, TCE, BTEX, WWA, fenoli, cyjanków. Metoda ta nie wymaga skomplikowanej instalacji i stosowana jest do szerokiego zakresu substancji zanieczyszczających środowisko gruntowo-wodne. 

Poznaj naszą pełną ofertę