Ściany szczelinowe to konstrukcje wykonywane w celu przenoszenia obciążeń pionowych i  poziomych, a także do  minimalizowania lub odcinania przepływu wody. Dzięki ścianom szczelinowym wykorzystywanym jako obudowy głębokich wykopów przenoszone są siły poziome wynikające z parcia gruntu.  Ściany szczelinowe dzięki swojej konstrukcji tworzą także barierę ograniczającą filtrację wód gruntowych jak również pomagają w skutecznym odwodnieniu wykopu.  Ściany szczelinowe zakończone są w ciągłych wstawach gruntów nieprzepuszczalnych dzięki temu dodatkowo ogranicza się obudowanie poziomu wód gruntowych w czasie wnoszenia obiektu.

Kontrola powstającego urobku

W trakcie instalacji ścian szczelnych należy prowadzić wizualną oraz chemiczną kontrolę powstającego urobku (odpadu) poprzez:

  • makroskopową ocenę wydobywanego urobku,
  • określać jego rodzaj, barwę jak również konsystencję.

Jako firma specjalizująca się w dziedzinie środowiska oraz gospodarką odpadami jesteśmy w stanie odpowiednio zaklasyfikować powstający urobek – dobrać odpowiedni kod odpadu. Pomagamy również  zaplanować wywóz, utylizację powstającego urobku oraz oszacować koszty jego składowania.

Poznaj naszą pełną ofertę