Dział Badań Środowiskowych REMEA posiada akredytację nr AB 1831 w zakresie pobierania próbek.

Dokładny zakres akredytacji obejmuje:

  • pobieranie próbek wód podziemnych do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 5667-11:2017-10,
  • pobieranie próbek gleb/gruntów do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 10381-4:2007 i PN-ISO 10381-5:2009.

Uzyskanie akredytacji przez REMEA, jest potwierdzeniem jakości usług wykonywanych przez naszą firmę. Prawidłowy sposób pobrania próbek do badań laboratoryjnych jest jedną z istotniejszych kwestii z punktu widzenia wiarygodności uzyskiwanych wyników. Wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania potwierdzonego uzyskaniem akredytacji daje gwarancję zachowania najwyższych standardów próbkowania oraz uzyskania rzetelnych wyników pomiaru.

Odkryj nasza pełną ofertę